Feeds:
Публикации
Коментари

Posts Tagged ‘теле’

Гошо


Cow

На вилата имаме един съсед – Гошо. Прост и проклет, псува и краде. Хитрец. Веднъж отишли с още един селянин простак на реката, за да заколят едно теле. Дядо Сашко разказваше, че след това Гошо се върнал намръщен и псувал на носа си.

Дядо му предложил ракия на верандата.

Гошо ракия не отказва.

Седнали и той започнал да разказва:

Ударили с чук телето по челото и то паднало в реката. Когато Гошо отишъл да провери дали са го убили, попипал смазания череп с едната си ръка. В този момент телето отворило очи, близнало го с език по другата ръка и умряло.

Гласът на Гошо прегракнал. Пиел ракия и плачел. Изпил я и си тръгнал.

Реклама

Read Full Post »